“Novinky na trhu s postižením páteře”

Chcete si je také pořídit? Dostanete je zadarmo, stačí jen trochu dobrovolně zapracovat na špatné životosprávě a ubrat pohyb. Na prvním místě totiž jsou: Degenerativní poruchy páteře.

Jak je získáte? Z jednostranné námahy a sedavých prací, ochablostí svalstva, říká vám to něco? Pokud cítíte občasnou bolest páteře, či mravenčení, bodavé výstřely do nohou, tak může jít o vyhřezlou ploténku. Podstatou výhřezu ploténky je uvolnění vnitřní – měkké části ploténky (nucleus pulposus) do páteřního kanálu skrze trhlinu v obvodové – pevnější části ploténky (annulus fibrosus). V páteřním kanálu tato uvolněná část dráždí nerv nebo jej utlačuje. To vede k bolesti a v některých případech i k poruše funkce nervu – porucha citlivosti či hybnosti končetiny). Zúžení páteřního kanálu způsobují vyklenující se meziobratlové ploténky, zvětšené a degenerativně změněné meziobratlové klouby a často i nařasené a zbytnělé vazy. Všechny tyto změny vedou k tomu, že nervy, které probíhají páteřním kanálem, nemají dostatečný prostor pro svou funkci.

Degenerativní a některé další změny mohou vést k tzv. nestabilitě určitého úseku páteře. Jedná se o stav, kdy se sousední obratle díky změnám meziobratlové ploténky a samotných obratlů pohybují vůči sobě více, než je obvyklé. Může dojít až k situaci, kdy se jeden obratel posune vůči druhému dopředu a vytvoří se tak jakýsi „schod“ či „posun“. Přirozenou snahou organismu je zvýšenému pohybu mezi obratli zamezit. V některých případech sousední obratle nakonec srostou. Taková situace může být zcela náhodným nálezem, nemusí působit žádné potíže. Nicméně u některých pacientů může být takový stav zdrojem bolesti a dráždění nervů.

Stojí za to, abyste se páteří zabývali, myslete na ni, je to osa vašeho života.