Program prevence úrazů páteře a míchy

Tým lektorů jezdí do všech krajů České republiky a pořádá nejen pro žáky II. stupně základních škol semináře, které jsou založené na autentických videích a živých debatách k tématu úrazů páteře a míchy.

Mám zájem o seminář

TAK PŘEMÝŠLEJ A CHRAŇ SE!

Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa vzniklo nové edukativní video s populárním hercem Hynkem Čermákem. V něm se děti a mládež dozvědí, jak se efektivně chránit před úrazem páteře, jak vlastně páteř a mícha fungují, proč bývají úrazy míchy fatální následky a jak poskytnout první pomoc. Toto důležité téma nabývá na důležitosti před prázdninami, které jsou bohužel častou dobou úrazů mladých lidí.

CELÉ VIDEO NAJDEŠ ZDE.

Aktuality

Zdravotní následky poranění míchy

Konečně pořádná video animace o míše. Unikátní a v Evropě dosud nevídané 3D animační video projektu BanalFatal!, jenž je jedním z projektů České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., ukazuje křehkost páteře a především míchy,...

Omalovánky BanalFatal!

Projekt o prevenci úrazů páteře a míchy „BanalFatal!“ působí už 9 rokem po cele ČR. Tento projekt je zaměřený na prevenci úrazovosti u dětí a mladistvých a jejich informování o tom, jak úrazům předcházet. Materiály o této problematice by neměly chybět ani těm...

Varování

Chceme vám prezentovat preventivní videoklip rapera Raego s projektem „BanalFatal!“, který vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a pojišťovny Kooperativa. Tento klip nazvaný „Varování“ o konzumaci...

Děkujeme za finanční podporu, díky které je program prevence pro školy a organizace zcela ZDARMA.