Poškození míchy

K poškození míchy (míšní lézi) dochází nejčastěji při poranění páteře následkem úrazu. Mícha prochází jednotlivými obratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo vzájemném posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To pak vede ke ztrátě citlivosti, hybnosti a ochrnutí svalů částí těla pod úrovní poškození. 

Mícha je součástí centrální nervové soustavy a spolu s mozkem je zodpovědná za řízení pohybu, udržení pozice těla, ovlivňuje činnost orgánů a informuje mozek o tom, co tělo cítí. 

Tetraplegie (kvadruplegie) – poškození míchy v krční oblasti způsobí částečnou ztrátu pohyblivosti horních končetin a úplnou ztrátu pohyblivosti těla a dolních končetin s potížemi při dýchání a kašlání.

Paraplegie – poškození míchy v oblasti zad způsobí částečnou ztrátu pohyblivosti těla a úplnou ztrátu pohyblivosti dolních končetin. 

Bez ohledu na výšku poškození míchy dochází k poškození správných funkcí močového měchýře a střev, k poruše sexuálních funkce a plodnosti mužů a mnoho dalšího.

Děkujeme za finanční podporu, díky které školy nemusí za program platit a tak se prevence mohou účastnit všechny děti!