Poškození míchy

K poškození míchy (míšní lézi) dochází nejčastěji při poranění páteře následkem úrazu. Mícha prochází jednotlivými obratli a při jejich zlomení, roztříštění nebo vzájemném posunutí může dojít k různě závažnému poškození míchy. To vede ke ztrátě citlivosti, hybnosti a ochrnutí svalů částí těla pod úrovní poškození.

STATISTIKA ÚRAZOVOSTI PÁTEŘE:
43 % pády z výšky
30 % auto/moto nehody
10 % skoky do vody
9 % sportovní úrazy
8 % jiné příčiny úrazů

Mícha je součástí centrální nervové soustavy a spolu s mozkem je zodpovědná za řízení pohybu, udržení pozice těla, ovlivňuje činnost orgánů a informuje mozek o tom, co tělo cítí.

TETRAPLEGIE (kvadruplegie)
Poškození míchy v krční oblasti způsobí částečnou ztrátu pohyblivosti horních končetin a úplnou ztrátu pohyblivosti těla a dolních končetin s potížemi při dýchání a kašlání.

PARAPLEGIE
Poškození míchy v oblasti zad způsobí částečnou ztrátu pohyblivosti těla a úplnou ztrátu pohyblivosti dolních končetin. 

Bez ohledu na výšku poškození míchy dochází k poškození správných funkcí močového měchýře a střev, k poruše sexuálních funkce a plodnosti mužů a mnoho dalšího.

Děkujeme za finanční podporu, díky které je program prevence pro školy a organizace zcela ZDARMA.