Ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa vzniklo nové edukativní video s populárním hercem Hynkem Čermákem. V něm se děti a mládež dozvědí, jak se efektivně chránit před úrazem páteře, jak vlastně páteř a mícha fungují, proč bývají úrazy míchy fatální následky a jak poskytnout první pomoc. Toto důležité téma nabývá na důležitosti před prázdninami, které jsou bohužel častou dobou úrazů mladých lidí.

Podrobné informace, proč video vzniklo, najdete v této tiskové zprávě.

VIDEO

Děkujeme za finanční podporu, díky které je program prevence pro školy a organizace zcela ZDARMA.