Proč Banal Fatal

Pár slov a postřehů ředitelky České asociace paraplegiků

Často se setkáváme s úrazy míchy při banálních situacích, jako jsou skoky po hlavě do vody, uklouznutí, pády atd. Bohužel si málokdo před úrazem uvědomuje, jaké jsou trvalé a neměnné, tudíž fatální s následky poškození míchy.

I když CZEPA svým spinálním klientům pomáhá v sociální a zdravotní problematice, pomáhá jim vrátit se co nejrychleji zpět do života, ráda by změnila neinformovanost široké veřejnosti. Málokdo si uvědomuje, jak křehká a zranitelná je páteř a co následuje po poškození míchy. To je trvalé ochrnutí.  Úrazy míchy se v České republice stávají téměř ve 150 případech ročně, což není zanedbatelné číslo..

V rámci tohoto programu bychom si přáli, aby se čísla úrazů zmenšily. Zároveň chceme, aby veřejnost tušila, že mladí lidé nevypadající na vozíku jako postižení, jsou paraplegici a tetraplegici. Ti opravdu nemohou chodit a mají také zdravotní komplikace související s jejich zdravotním stavem. Jsme přesvědčeni o tom, že díky shovívavosti a informovanosti přijímá veřejnost handicapované lidi jako rovnocenné.

Alena Jančíková
Česká asociace paraplegiků-CZEPA

Děkujeme za finanční podporu, díky které školy nemusí za program platit a tak se prevence mohou účastnit všechny děti!