Proč BanalFatal!

Pár slov a postřehů ředitelky České asociace paraplegiků

S úrazy míchy se často setkáváme při banálních situacích, jako jsou skoky po hlavě do vody, uklouznutí či pády. Bohužel si málokdo před úrazem uvědomuje, že možné následky mohou být fatální. Poškození míchy bývá neměnné a trvalé. I když CZEPA svým spinálním klientům pomáhá v sociální a zdravotní problematice a zejména vrátit se co nejrychleji zpět do života, rádi bychom změnili neinformovanost široké veřejnosti. Je třeba myslet na to, jak křehká a zranitelná je páteř, a co následuje po poškození míchy – většinou trvalé ochrnutí. V České republice je 150 případů poškození míchy ročně, což není zanedbatelné číslo.

Přáli bychom si, aby se počet úrazů rapidně snížil. Zároveň chceme, aby veřejnost tušila, že existují paraplegici a tetraplegici – vypadají na vozíku mnohdy zdravě. Ale bohužel opravdu nemohou chodit a mají také zdravotní komplikace související s jejich zdravotním stavem. Jsme přesvědčeni o tom, že díky shovívavosti a informovanosti přijímá veřejnost handicapované lidi jako rovnocenné.


Alena Jančíková
Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.

Děkujeme za finanční podporu, díky které je program prevence pro školy a organizace zcela ZDARMA.