Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavé informace o našem projektu, na které ve své diplomové práci na téma Program BanalFatal! v prevenci úrazů páteře a míchy přišel náš lektor Vašek Pokorný.

Jeho hlavním cílem bylo zkoumání subjektivních dojmů účastníků programu po jeho absolvování, tak, aby bylo možné posoudit emoční působení programu a jeho vliv na další chování dětí.

Dotázáno bylo 6 školních metodiků prevence a 164 žáků.

A co zjistil?

  • Všichni respondenti z řad metodiků se domnívají, že absolvování přednášky bude mít určitý vliv na změnu chování žáků při rizikových aktivitách.
  • Promítaná videa s reálným úrazem nepovažují za nadměrně drastická.
  • Polovina oslovených školních metodiků prevence uvedla, že se přímo setkávají s rizikovým chováním žáků při pohybových aktivitách.
  • Pro 60,3 % žáků nebylo nic příjemného vidět promítaná autentická videa, na kterých je zaznamenán úraz.
  • Téměř čtvrtina (23,2 %) žáků má zkušenosti s rizikovými situacemi, které naštěstí neskončily úrazem.
  • Po absolvování programu se 36 % žáků určitě domnívalo (spíše ano 44,5 %), že by se před případnou rizikovou aktivitou dokázali zachovat racionálněji.

Obě dotazované skupiny se shodly na přínosnosti a preventivní program hodnotí kladně. Videa jsou dostatečně dramatická, aby vyvolala značnou odezvu diváků, ale zároveň je respondenti neoznačili za nevhodná. Z obou stran je chválena diskuze s lektorem, který prodělal úraz s následkem poranění míchy.

Celou diplomovou práci naleznete ZDE.

Pokud byste měli o náš seminář zájem, napište nám na e-mail banalfatal@czepa.cz. Přijímáme objednávky na podzim 2021.