Proč prevence

Název protiúrazového programu vznikl ze situací, které Česká asociace paraplegiků – CZEPA ze své dlouholeté praxe velmi dobře zná. Často se setkáváme s úrazy míchy při banálních situacích, jako jsou skoky po hlavě do vody, uklouznutí, pády atd. Bohužel si málokdo před úrazem uvědomuje, jaké jsou trvalé a neměnné, tudíž fatální následky poškození míchy.

I když CZEPA svým spinálním klientům pomáhá v sociální a zdravotní oblasti, pomáhá jim vrátit se co nejrychleji zpět do života, ráda by změnila neinformovanost široké veřejnosti. Málokdo si uvědomuje, jak křehká a zranitelná je páteř a co následuje po poškození míchy. To je trvalé ochrnutí.  Úrazy míchy se v České republice stávají téměř ve 150 případech ročně, což není zanedbatelné číslo.

V rámci tohoto programu bychom si přáli, aby se čísla úrazů snížily. Zároveň chceme, aby veřejnost tušila, že mladí lidé vypadající na vozíku jako bez postižení, bývají častokrát paraplegici nebo tetraplegici. Ti opravdu nemohou chodit a mají také zdravotní komplikace související s jejich zdravotním stavem. 

Jsme přesvědčeni o tom, že díky shovívavosti a informovanosti přijímá veřejnost handicapované lidi jako rovnocenné.

Děkujeme za finanční podporu, díky které je program prevence pro školy a organizace zcela ZDARMA.